My flutes: Swedish spelpipa/Spilåpipa

 

The Spelpipa (also called Spilåpipa) is an instrument that has been played in most parts of Sweden. It was used for recreation, played both by men and women, always played solo, mostly herding airs, songs and dance melodies. Today it is also used in folk and early music ensembles.


My version of the Spelpipa is based on an old instrument from Djura village in the Leksand region. The original is in the Stockholm Music Museum. The original is made of birch tree and has seven finger holes,


The range is d' to d'' and the pipe can be overblown for e few notes. Normal Key tone g' is when you cover the four uppermost holes.

Spelpipan är ett instrument som spelats över stora delar av Sverige. Den har använts som förströelseinstrument av både män och kvinnor i solospel. Musiken har varit vallåtar, vismelodier och enklare danslåtar. I dag hörs spelpipan ofta tillsammans med andra instrument, både inom folklig och tidig musik.


Modellen till den pipa jag tillverkar utgår från en gammal pipa från byn Djura i Leksands kommun. Pipan finns på Musikmuseet i Stockholm. Det karaktäristiska för Djurapipan är att den är tillverkad av björk och har sju fingerhål.


Pipans omfång är från d' till d'' med möjlighet att överblåsa några toner. Grundtonen g' får man om de fyra översta fingerhålen är täckta.