Hier finden Sie eine Zusammenfassung von den Textinhalt der  CD Med Pipan i säcken mit Dudelsackmusiker Olle Gällmo. Diese CD ist bei Tongång Verlag zu bekommen. Mehr über den schwedischen Dudeksack finden Sie hier.

Voici la traduction comprimée du materiel texte du CD Med Pipan i säcken avec le sonneur de cornemuse suédoise Olle Gällmo. Pour acheter ce CD veuillez visitez Editions Tongång. Pour en savoir plus sur la cornemuse suédoise veuillez voir le site d’Olle

Aquí está una traducción comprimida de material texto del CD Med Pipan i säcken con el gaitero sueco Olle Gällmo. Para comprar este CD, por favor visite Editiones Tongång. Para obtener más información acerca de la gaita sueca Ir a este sitio

Here you’ll find a short version of the liner material from the CD Pipan i säcken with Swedish piper Olle Gällmo. You can get the cd from  Tongång. Youl find more information about the Swedish bagpipes at Olle’s own website

På denna webbplats finns sammanfattningar på olika språk av textmaterialet till cd:n Med Pipan i Säcken med svenske säckpiparen Olle Gällmo. Om du vill köpa den här skivan (vars texthäfte innehåller en mera komplett  svensk och engelsk version av denna information), var god besök   Förlaget Tongång . Föär att få reda på mer om den svenska säckpipan, besök gärna Olles egen webbplats