Tongång Catalogue

 
 

AWCD-40

B I T A R   E F T E R   L Ö V S T A G U B B A R N ABjörn berättar om sin väg till Lövstagubbarna

Jag började spela harpa trettio år gammal 1975. Litet sent kan tyckas, men jag hade fuskat på andra instrument och spelat amerikansk folkmusik, skiffel etc. Nu fann jag snabbt goda inspiratörer på kromatisk nyckelharpa men det dröjde inte länge förrän jag konverterade till gammelharpa. Det hände sig på en Österbykurs redan 1976 då jag träffade Justus Gille och Viktor Vikman och blev såld. Jag avvek från kursen för att i stället rita av en silverbas som hängde på brukskontoret. På den vägen är det.

År 1985 gifte jag mig med Katarina och bor sedan dess på Gotland med barn, katter, hönor (tuppen tog räven), hästar, hundar och en massa lamm. Bygger nyckelharpor av alla sorter så mycket jag hinner. När jag spelar är takten viktigast, och att bordunen får brumma. Melodin och fraseringar får och är alltid styrda av det stråkmönster som krävs för att det ska bli bra dansmusik.

Jag spelar silverbasharpa på samtliga bitar. Katarina spelar silverbasharpa på nr 2 och 11 och cittra på nr 1, 3-6, 9, 10, 13, 21 och 24.

Björn Björn


Låtarna på skivan


1. Leufstapolskan 1
efter Anders Gustav Jansson, Ingstarbo, även kallad Upplandspolskan. Leufstasamlingen I:49.

2. De Geerska polskan
efter Joel Jansson som hade den efter Karl Anderén.

3. Tegenborgsvalsen
efter Sigurd Holmberg, som lärde den av Anderén och efter Lövstagubbarna.

4. G-durvalsen
efter Joel Jansson, som hade lärt biten av Bengt Pettersson, när han »var i lag med lövstaspelmän«. A. G. Jansson i Leufstasamlingen kallar den Klarinettvals från Roslagen. I:21, I:23 och II:39.

5. Bohlinpolskan
upptecknad efter A. G. Jansson som hade lärt den av Johan Bohlin. Leufstasamlingen II:3.

6. Anderénpolskan 1
efter Helmer Karlsson som hade lärt den av Anderén.

7. Leufstapolska 2
upptecknad efter A. G. Jansson, som hade den efter Jan Erik Jansson. Leufstasamlingen I:48.

8. De Geersvalsen
efter Holmberg som hade lärt den av Anderén.

9. Vals från Lövsta bruk
efter Karl Ågren som hade den efter Jan Erik Jansson.

10. Lillpolskan
efter Christer Wesström som lärde sig den av Joel Jansson.

11. Polska
efter Joel Jansson och Sigurd Holmberg. Joel kallade den Polska efter Wadman eller efter Anderén, och Sigurd sade den var efter [Anders Gustaf] Bolin i Lisselbo.

12. Leufstapolskan 3
efter Helmer Karlsson, som hade lärt den av Anderén och Lövstagubbarna. Biten är mest känd som hambon Hipp och hopp och som Olrogs schlager Nig och kuta runt.

13. Schottis
Jag har lärt mig den av Christer Wesström som har den efter Kalle Karlsson i Elinge som hade den efter Anderén.

14. Leufstapolska 4
efter Kalle Ågren, som hade den efter Jan Erik Jansson.

15. G-durpolskan
Här som åttondelspolska efter Joel Jansson. Den är vanligare som sextondelspolska och kallas då Excellensen De Geers polska.

16. Sörby-Jannes polska
efter Joel Jansson. Oftast kallas den Tierpspolskan. Jan Jansson bodde i Sörby, Tolfta.

17. Hållnäsvalsen
efter Sigurd Holmberg som hade den efter Anderén och Lövstagubbarna.

18. Hoppet
vals efter Helmer Karlsson och Oskar Larsson, Uppsala. Helmer hade den som vanligt efter Anderén och Oskar fick biten av länsman Palm i Örbyhus som kallade den för Örbyhusvalsen.

19. Anderénpolskan 2
efter Kalle Ågren som hade den efter Lövstagubbarna.

20. Polska efter Hillbom
Min lilla lön … Allmänt spelad sedan tidigt 1800-tal, jag har lärt den från en bandinspelning med Evert Hillbom i Österbybruk. Leufstasamlingen III:135.

21. Polska efter Nisse
En toffla och en sko, efter Nils Furesjö. Den kan vara efter hans far Fridolf i Skållbo eller efter Carl Bengtson.

22. Schottis: Vill fröken köpa löken för en krona?
Efter Joel Jansson som lärde vid spelmantävlingar på Liljekonvaljeholmen utanför Uppsala 1923. Melodin är allmän i Tyskland där den finns med ett flertal texter, den vanligaste efter kapellmästare Linke och då betitlad Die Holzauktion. I Norden har den förekommit som barn-, jul- och skämtvisa.

23. Anderénsvalsen
en variant efter Christer Wesström av Längst ner i viken, han har den efter Kalle Karlsson som i sin tur hade den efter Anderén.

24. Anderénpolskan 3
efter Helmer Karlsson och Sigurd Holmberg. Helmer hade den efter Anderén. Sigurd som hade lärt biten i Lövsta bruk kallade den för Prästpolskan.


ljudprov (22. Schottis: Vill fröken köpa löken för en krona?)
Inspelad i april 2001

Producent: Björn Björn
Teknisk rådgivare: Tore Pettersson, Rone
Foto och grafisk form: Per-Ulf Allmo

Artistkontakt:
Björn Björn 0498-49 10 08

webbplats: www.bjornbjorn.nu