Tongång Catalogue

 
 

AWCD-44

L Ä S T R I N G E   L Å T A R

Om Lästringe Låtar

Folkmusikföreningen Lästringe Låtar bildades i Södertälje 1981 när en grupp låtintresserade fiolspelare ville tillvarata och sprida en sömländsk spelmansmusik. Än idag är vi ett fyrtiotal medlemmar som träffas varje vecka på Torekällberget för att öva och umgås.

Namnet togs från Lästringe, mellan Nyköping och Vagnhärad, eftersom en av grundarna är traditionelle riksspelmannen Yngve Andersson i Södertälje, därtill sonson till en av Sörmlands mest namnkunniga spelmän genom tiderna: bonden Anders Andersson (1851-1936) i Lästringe. Yngve har alltid varit en stor inspirationskälla genom sitt smittande spel av farfaderns låtar, men han förmedlar också en stark tradition efter sin svärfar: Edvard Pettersson från Vagnhärad, som hade sina låtar efter fadern August Pettersson i torpet Hummelkärr under godset Tureholm.

Bland andra dialektområden vi har låtar från märks Mörkö, Södertälje, Taxinge och Sundsvik.


Gehörsspel är en hörnsten i Lästringe Låtars sätt att arbeta. Genom att på så sätt få spelet i blodet kan vi tillägna oss upptecknade låtar från andra håll - en notbild ger inte mer än melodi och mycket litet om hur en låt ska framföras. Flera av låtarna här har vi fått via notuppteckningar, men tolkningarna är våra egna.

Vi framträder helst i mindre grupper; spelmanslag är ett modernt påfund. En del av grupperna är fastare och syns ibland under egna namn. Vi försummar heller aldrig ett tillfälle att spela i mer ursprungliga sammanhang: främst då till dans.

Repertoaren består till stor del av äldre danslåtar som slängpolskor, hamburskor, långdanser, engelskor och valser, men vi rynkar inte på näsan åt modernare som hambo, schottis och hambopolkett. Utöver danslåtar har vi också en del ceremonilåtar som skänklåtar, steklåtar och brudmarscher.

Söker ni spelsugna spelmän till dans eller andra tillfällen, tveka inte att kontakta oss för att prata en stund om det mest angelägna vi vet: folkmusik.

Medverkande spelmän:

Yngve Andersson, Lena Engman, Susanne Fred, Sigrid Hemmingsson, Anita Hultquist, Bengt Johansson, Brita Jonsson, Kerstin Lanbeck Vallén, Ingemar Lindqvist, Ulf Lundgren, Stig Norrman, Daniel Pettersson, Vera Steineck, Rolf Siwertz, Agneta Wijkström, Torsten Åhbeck.

Alla spelar fiol, dessutom spelar Ingemar och Bengt gitarr, Rolf mandolin och Anita dragspel ibland.


Låtarna på skivan


1. Slängpolska 2.02
e. Anders Andersson, Lästringe

2. Steklåt 0.52
e. Anders Andersson, Lästringe, den
spelades när steken bars in.

3. Polska 3.07
e. Pehr Ericsson, Helgarö

4. 25:an, polska 2.59
e. Axel Axelsson, Östtorp

5. Sme'-Kalles valser 3.06
e. Sme'-Kalle, Tureholm. Yngve har satt ihop två valser efter honom som han fått av Edvard Petttersson

6. Engelska 1.40
e. Abraham Jacobsson, Hogen

7. Slängpolska 2.03
e. Anders Andersson, Lästringe

8. Brudmarsch 2.49
e. Johan Edvard Andersson, Ludgo

9. Hamburska 1.42
e. Axel Viktor Andersson, Svärta

10. Slängpolska 2.23
e. Anders Gustaf Andersson, Mörkö

11. Gammal Vingåkersvals 2.27 Lyssna!   
e. Malmberg, Tureholm, och andra sörmländska spelmän. Förenklad gjorde den stor succé i Stockholm 1899 som Kväsarvalsen.

12. Hambopolkett 2.23
e. Gustaf Albert Gustafsson, Björnlunda, och dotterdottern Christina Frohm.

13. Slängpolska 2.32
e. August Widmark, Vingåker

14. Visa från Björkvik 3.44
e. Johan Albert Ekvall, Björkvik

15. Vals 2.17
e. Anders Gustaf Andersson, Mörkö

16. Marsch 2.26
e. August Widmark, Vingåker

17. A-durvals 2.06
av August Hagberg, Skebokvarn

18. Polka 2.01
e. Edvard Pettersson, Vagnhärad. Svärfars bror spelade repriserna omvänt.

19. Brudmarsch 2.31
e. August Pettersson, Hummelkärr

20. Trallpolskan 2.39
e. Tore Kvist, vars far hade den efter en tegelbruksarbetare Mokvist i Sundsvik.

21. Lästringe gånglåt 1.52
e. Anders Andersson, Lästringe. Yngve: "Så här spelade farfar. Inte sådär långsamt och utslätat som de gör nuförtiden".