Tongång Catalogue

 
 

Svarta Jordens sång

Per-Ulf Allmo & Styrbjörn Bergelt

BOK - CD / Book - CD

Förlaget AllWin 1995

– 23 tracks – 70'59"

What did the music sound like in the old Viking town of Birka during the 9th and 10th centuries? This recording gives you an idea of what could have been heard there, based on archaeological finds from the "black earth" of Birka, and Nordic texts of the time. Among the finds from ancient Birka are a bone whirler, a two-holed bone whistle, and an elk-horn bridge for five strings. Styrbjörn Bergelt plays many ancient instruments, and is also joined by some other musicians and singers. This recording comes with a book of 116 pages English version and Swedish, which gives a background to the music.

Sound sample: Ormsö


check out these reviews:


"Med allehanda naturljud som fond klickar han och och ett antal medmusiker ut sånger, ramsor, rytmer, rop, läsningar och låtar. Det mesta är improvisationer och kunniga gissningar, något är hämtat från tiden. Bakom denna säregna utgåva ligger Styrbjörn Bergelt... Här har han fått för sig att med fragment och fantasi återskapa Birkas ljud och musik. Vem annars skulle komma på något så självklart som att bryta Birkaminnets tystnad? I den stödjande boken finns lockande texter till varje ljudtavla. En hel del är faktiskt riktigt fantasieggande. Det är slående att hörseln utgör en effektiv väg till tidsförflyttningar."

Gunnar Ternhag i Lira


"Styrbjörn Bergelt med sin personliga ljudtolkning av det vikingatida Birka tar nu flera"sjumilakliv" in i musiken."

Lars Erik Lärnemark Fagerstaposten


"... en unik skiva - en tidsmaskin. Per CD-skiva förflyttas man till människor-na och husen, livet,sången och musiken i Birka för 1000 år sen."

Bengt Eriksson ABF:s Fönstret


Styrbjörn Bergelt är förtrogen med de uråldriga instrumentens spröda ton och hanterar dem med glimten i ögat.

Ingrid Strömdahl SvD


Svarta jordens sång är en sällsam resa... Trollformeln heter berättarglädje, engagemang,inspirerat artisteri.

Ville Roemke MUSIK


"En särdeles intressant upplevelse är det att läsa och höra(!) ...”

...Som läsare är det njutningsfullt att upptäcka den symbios som råder mellan bok och CD, emedan varje textdel korresponderar till ett musikspår. På ett fascinerande sätt låter Styrbjörn Bergelt det visuella återspeglas i suggestiva toner. Och tillsammans Iyckas de båda författarna att levande-göra forntiden. Den som vill ta del av urgammal tradition där uppläsandet av fornnordiska texter förenas med sång och åldriga instrument rekommenderas varmt att köpa bok och CD."

Nordens tidning